اگر به اطراف خود دقیق تر شوید مشاهده می کنید که افراد ماهیانه مبلغ زیادی پول صرف خرید شارژ می کنند پس هر کدام از آنها می تواند مشتری فروشگاه USSD شما باشند. همچنین مشتریان شما در فروشگاه USSD، حتی بدون دسترسی به اینترنت هم می توانند شارژ مورد نیاز خود را خریداری کنند و به شما سود برسانند!

شرکت رایانمهر نمایندگی فروشگاه USSD را به افراد فعال و علاقه مند به کسب درآمد از طریق فروش شارژ تلفن همراه واگذار می نماید.

برای دریافت نمایندگی رایانمهر، نیازی به داشتن تبحر در زمینه فنی طراحی و نگهداری فروشگاه USSD نیست، شرکت رایانمهر در سرویسی که به شما ارائه می کند کار آماده سازی نرم افزار فروش شارژ و سایر موارد فنی و امنیتی را بر عهده دارد و شما به عنوان مدیر فروشگاه فقط روی فروش بیشتر تمرکز می نمائید.

همچنین تأمین شارژ (سرمایه گذاری و خرید شارژ) و پشتیبانی مشتریان فروشگاه USSD شما نیز به عهده شرکت رایانمهر است و شما دیگر نیازی به سرمایه گذاری و وقت گذاشتن برای خرید شارژ و پشتیبانی مشتریان ندارید.

براي دريافت شرایط نمایندگی لطفا ايميل خود را در کادر مربوطه (بالا سمت چپ) وارد نماييد.